Kosten

Schoolboeken en ouderbijdrage

De schoolkosten, ook wel ouderbijdrage genoemd, bestaan uit kosten die voor de leerling in het schooljaar gelden. Praktijkschool De Zwaaikom streeft naar goed onderwijs, met voor de ouders zo laag mogelijke kosten.
De schoolkosten bestaan o.a. uit:

  • Leermiddelen
  • Verzekeringen (ongevallen-, doorlopende reis– en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering i.v.m stage)
  • Kosten voor activiteiten m.b.t. vrijetijdsbesteding
  • Excursies
  • Sportdagen
  • Culturele activiteiten
  • Schoolreizen/schoolkamp

De schoolboeken worden gratis door de school aan de leerlingen ter beschikking gesteld. De schoolboeken blijven echter altijd eigendom van de school.

Vrijwillige ouderbijdrage

De school vraagt de ouders mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. De hoogte en de wijze van besteding van deze gelden, is met instemming van de medezeggenschapsraad tot stand gekomen en wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

De ouderbijdrage voor dit schooljaar is op te vragen via info@dezwaaikom.nl

 

Laatste nieuws

Waarom praktijkonderwijs?

Waarom prakijkonderwijs? Prakijkonderwijs.nl heeft hierover een mooi (kort) filmpje gemaakt. Bekijk het hieronder: