Kosten

Schoolboeken en ouderbijdrage

De schoolkosten, ook wel ouderbijdrage genoemd, bestaan uit kosten die voor de leerling in het schooljaar gelden. Praktijkschool De Zwaaikom streeft naar goed onderwijs, met voor de ouders zo laag mogelijke kosten.
De schoolkosten bestaan o.a. uit:

  • Leermiddelen
  • Verzekeringen (ongevallen-, doorlopende reis– en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering i.v.m stage)
  • Kosten voor activiteiten m.b.t. vrijetijdsbesteding
  • Excursies
  • Sportdagen
  • Culturele activiteiten
  • (Meerdaagse) Schoolreizen, Schoolkamp

Vrijwillige ouderbijdrage

De school vraagt de ouders mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Als de vrijwillige ouderbijdrage voor de eerste schooldag voldaan is dan worden meteen in de eerste schoolweek de materialen verstrekt. Als u de ouderbijdrage niet (volledig) betaalt, kan de school uw kind uitsluiten van de voorzieningen en activiteiten waarvoor u niet betaald heeft. Ook worden dan een aantal materialen zoals bijvoorbeeld de stofjas en het gymshirt niet verstrekt.

Indien uw kind is uitgesloten van een activiteit die plaatsvindt gedurende schooltijd, wordt een vervangend programma aangeboden aan uw kind, dat hij/zij verplicht is te volgen.
De hoogte en de wijze van besteding van deze gelden, is met instemming van de medezeggenschapsraad tot stand gekomen en wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

De ouderbijdrage voor dit schooljaar is op te vragen via info@dezwaaikom.nl

 

Laatste nieuws

Flyer carnaval 2019

Vanuit de Veilige School:


Bezoek onderwijsinspectie

Verslag onderwijsinspectie

Wij beoordelen twee van de vier onderzochte standaarden als 'goed'. De school voldoet op de standaarden kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur niet alleen met verve aan de basiskwaliteit, maar weet ook de eigen ambities op overtuigende wijze te realiseren. We zien dat de ambities van de school duidelijk zichtbaar zijn in het handelen van de leraren, die met veel enthousiasme aan het werk zijn. De overige standaarden beoordelen we als 'voldoende'.

Uit: verslag onderwijsinspectie 2019

Streetwise op De Zwaaikom

Nog even snel een whatsappje versturen, kijken wat je vrienden op Facebook posten en lekker met een muziekje op je oren naar huis fietsen. De verleidingen voor jongeren om afgeleid te raken tijdens het fietsen zijn tegenwoordig groot.

Lees verder

Carnaval en alcohol


Hitachi Construction Machinery Europe N.V verblijdt Praktijkschool de Zwaaikom met professionele apparatuur.

Op woensdag 1 november schonk Hitachi Construction Machinery Europe N.V een professionele kolomboor, een metaal-afkortzaag, meters staal en kokerprofielen aan Praktijkschool de Zwaaikom in Oosterhout.

Lees verder

Gezocht: ouders voor de (G)MR

Voor zowel de MR van De Zwaaikom, als voor de GMR van Delta Onderwijs, zijn wij op zoek naar ouders, die in hierin plaats willen nemen.

Lees verder

Opbrengst Serious request

De leerlingen van De Zwaaikom hebben geld ingezameld voor Serious Request. De opbrengst was € 2.178,84.

Lees verder

Nieuwsbrief april 2017

Lees hier de nieuwsbrief van april 2017.


Artikel in Weekblad Oosterhout

Afgelopen week stond er een mooi artikel in het Weekblad Oosterhout, over onze leerlingen en hoe belangrijk stages voor hen zijn. Lees het artikel hier