Kosten

Schoolboeken en ouderbijdrage

De schoolkosten, ook wel ouderbijdrage genoemd, bestaan uit kosten die voor de leerling in het schooljaar gelden. Praktijkschool De Zwaaikom streeft naar goed onderwijs, met voor de ouders zo laag mogelijke kosten.
De schoolkosten bestaan o.a. uit:

  • Leermiddelen
  • Verzekeringen (ongevallen-, doorlopende reis– en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering i.v.m stage)
  • Kosten voor activiteiten m.b.t. vrijetijdsbesteding
  • Excursies
  • Sportdagen
  • Culturele activiteiten
  • (Meerdaagse) Schoolreizen, Schoolkamp

Vrijwillige ouderbijdrage

De school vraagt de ouders mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Als de vrijwillige ouderbijdrage voor de eerste schooldag voldaan is dan worden meteen in de eerste schoolweek de materialen verstrekt. Als u de ouderbijdrage niet (volledig) betaalt, kan de school uw kind uitsluiten van de voorzieningen en activiteiten waarvoor u niet betaald heeft. Ook worden dan een aantal materialen zoals bijvoorbeeld de stofjas en het gymshirt niet verstrekt.

Indien uw kind is uitgesloten van een activiteit die plaatsvindt gedurende schooltijd, wordt een vervangend programma aangeboden aan uw kind, dat hij/zij verplicht is te volgen.
De hoogte en de wijze van besteding van deze gelden, is met instemming van de medezeggenschapsraad tot stand gekomen en wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

De ouderbijdrage voor dit schooljaar is op te vragen via info@dezwaaikom.nl

 

Laatste nieuws

Logisitiek Festival Oosterhout

Op zondag 29 september is van 13.00 uur tot 17.00 uur op de Markt in Oosterhout het logistiek festival. Interessant voor leerlingen die eventueel willen gaan werken in de logistiek.


Rolstoel om te oefenen

Door veranderingen in de zorg zijn er voor onze leerlingen weer meer mogelijkheden om te werken als helpende of assisterende in de zorg. Hierdoor kunnen we een breder pakket aan opleidingen en certificaten aanbieden. Het bedrijf Meyra uit Breda, een winkel voor mobiliteit en woongemak zoals rolstoelen en scootmobielen, heeft ons een rolstoel aangeboden. Nu kunnen de leerlingen oefenen met het veilig rijden met een rolstoel, het zelf ervaren wat het is om in een rolstoel voortbewogen te worden, en het reinigen van een rolstoel.


Bezoek onderwijsinspectie

Verslag onderwijsinspectie

Wij beoordelen twee van de vier onderzochte standaarden als 'goed'. De school voldoet op de standaarden kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur niet alleen met verve aan de basiskwaliteit, maar weet ook de eigen ambities op overtuigende wijze te realiseren. We zien dat de ambities van de school duidelijk zichtbaar zijn in het handelen van de leraren, die met veel enthousiasme aan het werk zijn. De overige standaarden beoordelen we als 'voldoende'.

Uit: verslag onderwijsinspectie 2019