Aanpak tegen pesten

Aanpak tegen pesten

Het team van Praktijkschool De Zwaaikom wil streven naar een pestvrije school. We vinden dat we er alles aan moeten doen om de aan onze zorg toevertrouwde leerlingen een zo veilig mogelijke omgeving te bieden, zodat ze zich optimaal ontwikkelen.
Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen leerlingen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken.
Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle leerlingen in de gelegenheid om met plezier naar school te gaan.

De school heeft een pestprotocol opgesteld. In dit protocol is uitgewerkt hoe de school om gaat met pestgedrag.

Laatste nieuws

Waarom praktijkonderwijs?

Waarom prakijkonderwijs? Prakijkonderwijs.nl heeft hierover een mooi (kort) filmpje gemaakt. Bekijk het hieronder: