Team

Directie

Directeur: Dhr. S. Timmermans
Adjunct-directeur: Dhr. R. Bertens

Zorg/ begeleiding

Ondersteuningscoördinator: Mw. C. Mulders
Decaan: Dhr. T. Kalter
Stagebegeleiding: Mw. C. Schenkels, dhr. F. van Boekel, dhr. T. Kalter
Stagebegeleiding WEP: Dhr. J. Hendrickx
Orthopedagoog: Mw. H. Kramp-van Vliet
Maatschappelijk werk: Mw. J. van Summeren
Logopedie/ Taalbegeleiding: Mw. J. Verschueren

Groepsleerkrachten/ mentoren

Groep 1a: Mw. A. van Loon, mw. A. de Vries
Groep 1b: Mw. J. Dijkers

Groep 2a: Dhr. H. Hoogland
Groep 2b: Mw. E. Hulst 

Groep 3a: Dhr. J. Hendrickx
Groep 3b: Mw. M. van Berkel

Groep 4a: Mw. I. van Heel 
Groep 4b: Dhr. T. Kalter

Groep 5a: Mw. M. Verburgt
Groep 5b: Dhr. J. de Lyon, mw. B. Kleijngeld
Groep 5b: Dhr. F. van Boekel, mw. M. Baart

Theorie algemeen: Mw. M. Kemmeren

Vakleerkrachten

Techniekplein: Dhr. R. Embregts, dhr. W. van Huijgevoort, Dhr. T. Embregts, dhr. B. van Opstal, dhr. F. Verheijden
WVT: Dhr. W. van Huijgevoort, dhr. T. Embregts, mw. A. Schets
Textiel: Mw. A. Schets
Sport en bewegen: Dhr. M. van Zon,  mw. M. van Berkel
Tuinonderhoud: Dhr. R. Welten
Koken/ Consumptieve Technieken: Dhr. F. van Boekel, mw. B. Kleijngeld, mw. M. Baart
Arbeidstoeleiding: Dhr. T. Embregts, dhr. B. van Opstal, dhr. F Verheijden, dhr. M. van Zon
Arbeidstraining Dok A: Dhr. B. van Opstal, dhr. M. van Zon
Verzorging: Mw. E. Verschuren, mw. N. Haagh-van Erp. mw. M. Baart
Dienstverlening: Mw. E. Verschuren & mw. N. Haagh-van Erp
Magagijnbeheer/ Detailhandel: Dhr. F. van Boekel, mv. I. van Heel, mw M. Verburgt
Entree: Mw. B. Kleijngeld, dhr. B. van Opstal

Onderwijsondersteunend personeel

Technische dienst: Dhr. S. Stoop, dhr. J. van Overveld
Algemene ondersteuning: Dhr. J. van den Bosch
Administratie: Mw. L. Bonte, mw. M. van Dongen
RT: Mw. M. Kemmeren
Huishoudelijke dienstverlening: medewerkers MidZuid

Vertrouwenspersonen

Mw. J. Dijkers
Mw. C. Schenkels

Medezeggenschapsraad

Ouders: Mw. J. Hoogland, dhr. B. Verbunt
Personeel: Dhr. J. Hendrickx, mw. A. de Vries

Laatste nieuws

Nieuwsbrief juli 2021

De nieuwsbrief van juli 2021 vindt u hier.