Team

Directie

Directeur: Dhr. S. Timmermans
Adjunct-directeur: Dhr. R. Bertens

Zorg/ begeleiding

Ondersteuningscoördinator: Mw. C. Mulders
Decaan: Dhr. J. Beerens
Stagebegeleiding: Dhr. J. Beerens, mw. C. Schenkels, dhr. F. van Boekel
Stagebegeleiding WEP: Dhr. J. Hendrickx
Orthopedagoog: Mw. H. Kramp-van Vliet
Maatschappelijk werk: Mw. J. van Summeren
Psychologische/ pedagogische assistentie: Mw. J. van Gils-Meulemans
Logopedie/ Taalbegeleiding: Mw. J. Verschueren

Groepsleerkrachten/ mentoren

Groep 1a: Mw. A. van Loon, mw. A. de Vries
Groep 1b: Mw. J. Dijkers

Groep 2a: Mw. M. Kemmeren
Groep 2b: Mw. E. Hulst 

Groep 3a: Dhr. J. Hendrickx
Groep 3b: Mw. M. van Berkel

Groep 4: Mw. M. Verburgt, mw. I. van Heel 

Groep 5a: Dhr. J. Beerens, dhr. T. Kalter
Groep 5b: Dhr. J. de Lyon
Groep 5b: Dhr. F. van Boekel, mw. B. Kleijngeld, mw. M. Baart

Theorie algemeen: Dhr. R. Hoogland

Vakleerkrachten

Mechanische Technieken/lassen: Dhr. R. Embregts, dhr. J. de Wit
WVT: Dhr. W. van Huijgevoort, dhr. T. Embregts,  mw. A. Schets
Algemene technieken/ BOS: Dhr. F. Verheijden
Textiel: Mw. A. Schets
Lichamelijke opvoeding: Dhr. B. van Opstal, mw. M. van Berkel
Tuinonderhoud: Dhr. R. Welten, dhr. T. Embregts
Houtbewerking: Dhr. W. van Huijgevoort, dhr. J. de Wit, Dhr. T. Embregts
Koken/ Consumptieve Technieken: Dhr. F. van Boekel, mw. B. Kleijngeld, mw. M. Baart
Arbeidstraining: Dhr. J. de Wit, dhr. B. van Opstal, dhr. F Verheijden
Verzorging: Mw. E. Verschuren, mw. N. Haagh-van Erp
Dienstverlening: Mw. E. Verschuren & mw. N. Haagh-van Erp, mw. M. Baart
Magagijnbeheer/ Detailhandel: Dhr. F. van Boekel, mv. I. van Heel, mw M. Verburgt
Entree: Mw. B. Kleijngeld
Arbeidstraining Dok A: Dhr. B. van Opstal, dhr. J. Hendrickx 

Onderwijsondersteunend personeel

Technische dienst: Dhr. H. Baars, dhr. S. Stoop, dhr. J. van Overveld
Algemene ondersteuning: Dhr. J. van den Bosch
Maatschappelijk werk: Mw. J. van Summeren
Psychologische/pedagogische assistentie: Mr. A. van Gils
Logopedie/taalbegeleiding: Mw. J. Verschuren
Administratie: Mw. L. Bonte
Administratie ESF: Mw. M. van Dongen
Huishoudelijke dienstverlening: medewerkers MidZuid

Vertrouwenspersonen

Mw. J. Dijkers
Mw. C. Schenkels

Medezeggenschapsraad

Ouders: Mw. J. Hoogland, dhr. B. Verbunt
Personeel: Dhr. J. Hendrickx, mw. A. de Vries

Laatste nieuws

Geen nieuws beschikbaar.