Onderwijsaanbod

Theorievakken

De theorievakken worden gegeven door de groepsleerkracht. De groepsleerkracht is de eerst verantwoordelijke voor een groep leerlingen. Hij/ zij verzorgt, zoveel als organisatorisch mogelijk en didactisch verantwoord is, alle theorielessen in de eigen groep. 

Op De Zwaaikom wordt onder andere gewerkt met de volgende leerlijnen van de methode Promotie:  

 • Nederlands  
 • Rekenen/Wiskunde  
 • Cultuur en Maatschappij  
 • Engels (onderbouw)
 • Praktijk en Loopbaan

In de bovenbouw wordt er ook gewerkt met het materiaal van Deviant (Via Vooraf – Op weg naar 1F), dat ten doel stelt de leerlingen toe te laten werken naar niveau 1F op reken- en taalgebied. Voor leerlingen voor wie dit haalbaar is, is er ook aanvullend materiaal op niveau 1F.

Praktijkvakken

Op Praktijkschool De Zwaaikom worden praktijkvakken aangeboden die passen binnen vier sectoren.
Sector Zorg en Welzijn

 • Consumptieve Technieken/Koken (Horeca)
 • Verzorging
 • Textiele Werkvormen (binnen Wonen/vrije tijd)
 • Lichamelijke opvoeding

Sector Techniek

 • Houtbewerking
 • Mechanische Technieken
 • Algemene Technieken (binnen wonen/ vrije tijd)
 • Handvaardigheid

Sector Economie

 • Arbeidstraining

Sector Landbouw/ Groenvoorziening

 • Tuinonderhoud

 

Cursussen

Naar aanleiding van gesprekken met de leerling, bevindingen en beoordelingen van arbeidstraining en WEP-stages krijgt de leerling de mogelijkheid om in ieder geval in groep 4 en 5 minimaal één cursus te volgen waarmee hij in staat gesteld wordt een certificaat te behalen. Deze branchegerichte cursus sluit zoveel mogelijk aan bij de vaardigheden, interesses en de stage van de leerling.

De leerling kan op De Zwaaikom kiezen uit het volgende aanbod van cursussen waarvoor een certificaat of diploma behaald kan worden:
Sector Zorg en Welzijn

 • Consumptieve technieken (in samenwerking met de Stichting vakopleiding Horeca) te behalen diploma’s:
  • Anders dan niveau 1 (keukenvaardigheden restaurant)
  • Horeca assistent niveau 1
  • Sociale hygiëne
  • Vakbekwaamheid cafébedrijf
  • Certificaten en portfolio’s (niveau 2, fastfood, catering, patisserie)  
 • Schoonmaak in de groothuishouding (voor een erkend certificaat SVH)  
 • Werken in de zorg (voor een schoolcertificaat en MBO niveau 1 in samenwerking met Kellebeek College MBO)  
 • Werken in de textiel

Sector Techniek  

 • Machinale houtbewerking en Banktimmeren (officieel branchecertificaat) 
 • Lastechniek (Mig Mag lassen voor een diploma in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Lastechniek)  
 • Veilig op Stage, VCA-veiligheid op de werkvloer

Sector Economie  

 • Detailhandelmedewerker (voor een erkend certificaat), gekoppeld aan een stage in de detailhandel  
 • Beheren van het schoolmagazijn (voor een erkend certificaat)  
 • Orderverzamelaar  
 • Medewerker ontvangst en opslag

Sector Landbouw/Tuinbouw/Groenvoorziening

 • Tuinonderhoud (voor een schoolcertificaat en MBO niveau 1 in samenwerking met Prinsentuin College MBO)  
 • Heftruckbestuurder, gedoceerd door een gediplomeerd medewerker van het Prinsentuin College  
 • Tractorbestuurder in samenwerking met Praktijkschool Breda. Dit wordt van jaar tot jaar bekeken/besproken.

Laatste nieuws

Flyer carnaval 2019

Vanuit de Veilige School:


Bezoek onderwijsinspectie

Verslag onderwijsinspectie

Wij beoordelen twee van de vier onderzochte standaarden als 'goed'. De school voldoet op de standaarden kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur niet alleen met verve aan de basiskwaliteit, maar weet ook de eigen ambities op overtuigende wijze te realiseren. We zien dat de ambities van de school duidelijk zichtbaar zijn in het handelen van de leraren, die met veel enthousiasme aan het werk zijn. De overige standaarden beoordelen we als 'voldoende'.

Uit: verslag onderwijsinspectie 2019

Streetwise op De Zwaaikom

Nog even snel een whatsappje versturen, kijken wat je vrienden op Facebook posten en lekker met een muziekje op je oren naar huis fietsen. De verleidingen voor jongeren om afgeleid te raken tijdens het fietsen zijn tegenwoordig groot.

Lees verder

Carnaval en alcohol


Hitachi Construction Machinery Europe N.V verblijdt Praktijkschool de Zwaaikom met professionele apparatuur.

Op woensdag 1 november schonk Hitachi Construction Machinery Europe N.V een professionele kolomboor, een metaal-afkortzaag, meters staal en kokerprofielen aan Praktijkschool de Zwaaikom in Oosterhout.

Lees verder

Gezocht: ouders voor de (G)MR

Voor zowel de MR van De Zwaaikom, als voor de GMR van Delta Onderwijs, zijn wij op zoek naar ouders, die in hierin plaats willen nemen.

Lees verder

Opbrengst Serious request

De leerlingen van De Zwaaikom hebben geld ingezameld voor Serious Request. De opbrengst was € 2.178,84.

Lees verder

Nieuwsbrief april 2017

Lees hier de nieuwsbrief van april 2017.


Artikel in Weekblad Oosterhout

Afgelopen week stond er een mooi artikel in het Weekblad Oosterhout, over onze leerlingen en hoe belangrijk stages voor hen zijn. Lees het artikel hier