Onderwijsaanbod

Theorievakken

De theorievakken worden gegeven door de groepsleerkracht/mentor. De groepsleerkracht is de eerst verantwoordelijke voor een groep leerlingen. Hij/zij verzorgt, zoveel als organisatorisch mogelijk en didactisch verantwoord is, alle theorielessen in de eigen groep. De groepsleerkracht is de eerst aanspreekbare voor andere leraren en voor de ouders
van de leerlingen uit zijn of haar groep. De groepsleerkracht is ook verantwoordelijk voor het opstellen van "Mijn OntwikkelPlan" (MOP) van de leerlingen uit zijn/haar groep.

In de onderbouw van De Zwaaikom wordt onder andere gewerkt met de volgende leerlijnen:
• Nederlands
• Rekenen/Wiskunde
• Cultuur en Maatschappij
• Engels

In de bovenbouw wordt er voornamelijk gewerkt met het materiaal van Deviant wat ten doel stelt de leerlingen toe te laten werken naar niveau 1F op reken- en taalgebied.
Voor leerlingen voor wie dit haalbaar is, is er ook aanvullend materiaal op niveau 1F. Er zullen echter ook leerlingen zijn voor wie dit te hoog gegrepen is. In hun MOP zal dit
worden opgenomen en onderbouwd worden wat de alternatieven zijn.

Praktijkvakken

Op Praktijkschool De Zwaaikom worden praktijkvakken aangeboden die passen binnen vier sectoren.

Sector Zorg en Welzijn

 • Consumptieve Technieken/Koken 
 • Verzorging
 • Dienstverlening
 • Textiele Werkvormen
 • Wonen/vrije tijd
 • Sport en bewegen

Sector Techniek

 • Houtbewerking
 • Mechanische Technieken
 • Bouw, onderhoud en schilderen (BOS)

Sector Economie

 • Arbeidstraining

Sector Landbouw/ Groenvoorziening

 • Tuinonderhoud

 

Cursussen

Naar aanleiding van gesprekken met de leerling, bevindingen en beoordelingen van arbeidstraining en WEP-stages krijgt de leerling de mogelijkheid om in ieder geval in groep 4 en 5 minimaal één cursus te volgen waarmee hij in staat gesteld wordt een certificaat te behalen. Deze branchegerichte cursus sluit zoveel mogelijk aan bij de vaardigheden, interesses en de stage van de leerling.

De leerling kan op De Zwaaikom kiezen uit het volgende aanbod van cursussen waarvoor een certificaat of diploma behaald kan worden

 • Sector Zorg en Welzijn 
  • Consumptieve technieken
   • Schoolcertificaat Werken in de keuken 1 en 2
   • Schoolcertificaat Werken in de fastfood
   • Branchediploma Keukenassistent (KAS)
   • Branchediploma Bedieningsassistent (BAS)
   • Branchecertificaat HACCP
   • Sociale Hygiëne
   • Entreeopleiding assistent horeca, voeding en voedingsindustrie (MBO niveau 1, in samenwerking met Curio)
  • Schoonmaak
   • Schoolcertificaat Werken in de schoonmaak
   • Branchecertificaat Schoonmaak in de groothuishouding traditioneel SVA1 en SVA2
   • Branchecertificaat Schoonmaak in de groothuishouding microvezel SVA1 en SVA2
  • Zorg
   • Schoolcertificaat Dienstverlening en zorg
   • Entree opleidingassistent Dienstverlening en zorg (MBO niveau 1, in samenwerking met Curio)
   • Branchediploma Assistent facilitair
   • Branchecertificaat Assistent medewerker in de interieur/mode branche
 • Sector Economie
  • Schoolcertificaat winkelmedewerker
  • Branchecertificaat assistent winkelmedewerker
  • Entreeopleiding assistent verkoop en retail (MBO niveau 1 in samenwerking met Curio MBO)
  • Schoolcertificaat magazijnmedewerker
  • Branchecertificaat assistent logistiek
  • Entreeopleiding assistent logistiek (MBO niveau 1 in samenwerking me Curio MBO)
 • Sector Techniek
  • Schoolcertificaat Machinale houtbewerking
  • Schoolcertificaat Houtbewerking plus
  • Branchecertificaat Houtbewerking
  • Diploma Mag lassen niveau 1 (in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Lastechniek)
  • Diploma Mag lassen niveau 2 (in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Lastechniek)
  • Schoolcertificaat Schilderen
  • Entreeopleiding Bouwen, wonen en onderhoud (in samenwerking met Curio MBO)
 • Sector Landbouw/Tuinbouw/Groenvoorziening
  • Schoolcertificaat Tuinonderhoud
  • Branchediploma assistent Groen (in samenwerking met KCH)
  • Entreeopleiding assistent plant of (groene) leefomgeving (MBO niveau 1 in samenwerking met Curio MBO)
 • Algemeen 
  • Schoolcertificaat Veilig op Stage
  • Branchecertificaat VCA (veiligheid op de werkvloer)
  • Branchecertificaat heftruckbestuurder

Laatste nieuws

Waarom praktijkonderwijs?

Waarom prakijkonderwijs? Prakijkonderwijs.nl heeft hierover een mooi (kort) filmpje gemaakt. Bekijk het hieronder: