Afwezigheid, verlof, verzuim

Ziekte/ afwezigheid

Bij ziekte of andere redenen van afwezigheid dient u dit vóór 8.30 uur aan de administratie door te geven. Indien de leerling stage loopt dient op de betreffende dag zowel de school als het stagebedrijf op de hoogte gesteld te worden. Op de dag dat de leerling weer aanwezig is op school (of stage) ontvangen wij ook graag een “beter-meld-bericht”. Afspraken met tandarts, dokter enz. moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren gemaakt worden.

Extra verlof

Soms willen ouders voor hun leerplichtige leerlingen graag één of meer extra verlofdagen, dus buiten de normale schoolvakanties. Hiervoor zijn mogelijkheden, maar die zijn wel aan strenge regels gebonden. Als school moeten wij ons aan de regels houden. Slechts bij hoge uitzondering en in bijzondere omstandigheden kan uw zoon of dochter vrijstelling krijgen. Voor meer informatie zie onze schoolgids.

 

Laatste nieuws

Waarom praktijkonderwijs?

Waarom prakijkonderwijs? Prakijkonderwijs.nl heeft hierover een mooi (kort) filmpje gemaakt. Bekijk het hieronder: