Informatie algemeen

Algemeen

Praktijkschool De Zwaaikom is een streekschool voor praktijkonderwijs. De doelgroep bestaat uit jongeren die door diverse beperkingen niet in staat worden geacht om met succes een reguliere (beroeps)opleiding te volgen. Het gaat om jongeren voor wie overwegend een speciale leer- en opvoedingsbenadering wordt geboden en voor wie het Leerweg Ondersteunend Onderwijs niet haalbaar is.

Missie van het praktijkonderwijs

Na het doorlopen van het praktijkonderwijs kunnen leerlingen zelfstandig en volwaardig participeren in de maatschappij. Ze zijn in staat zelfstandig te werken, te wonen, hun vrije tijd zinvol te besteden en burger te zijn. Om dit te kunnen doen moeten leerlingen een aantal algemene competenties ontwikkelen en zich daarnaast een aantal specifieke beroepsvaardigheden eigen maken, gerelateerd aan het beroep dat bij hen past. Het praktijkonderwijs gaat daarbij uit van de individuele mogelijkheden en talenten van leerlingen.

Visie van het prakijkonderwijs

Het praktijkonderwijs op De Zwaaikom realiseert haar missie door systematisch en doelgericht te werken aan individuele leertrajecten die enerzijds aansluiten bij de ontwikkelingsniveaus en mogelijkheden van de leerlingen, en anderzijds gericht zijn op de competenties die gevraagd worden om deel te nemen aan de maatschappij. De leidinggevenden en medewerkers van De Zwaaikom zijn de professionals die dit mogelijk maken door met de leerling in gesprek te zijn (o.a. tijdens coachingsgesprekken) om te bepalen wat de leerling nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen.

De medewerkers van De Zwaaikom richten het leerproces zodanig in dat de leerling optimaal leert (het is uitdagend, stimulerend, betekenisvol, maximaal en effectief). Daarvoor is het nodig stapsgewijs haalbare doelen te formuleren en manieren te vinden die doelen te bereiken. De kleinschaligheid van onze school zorgt mede voor een maximale betrokkenheid op de leerlingen. Wij verwachten van ons personeel dat zij verantwoordelijkheid voelen en nemen voor alle leerlingen die op onze school zitten, ongeacht de klas waarin ze zitten. Waar nodig betrekt de school daar externe partijen bij. Dat kunnen werkgevers zijn, gemeenten, rolmodellen, maar ook deskundigen op het gebied van didactiek en pedagogiek. Een school voor praktijkonderwijs is een netwerkschool, staat open voor de wereld buiten de school, gebruikt die omgeving waar nodig en zorgt dat de leerlingen in die wereld goed terechtkomen.


Voor meer informatie: zie onze Schoolgids.

Laatste nieuws

Flyer carnaval 2019

Vanuit de Veilige School:


Bezoek onderwijsinspectie

Verslag onderwijsinspectie

Wij beoordelen twee van de vier onderzochte standaarden als 'goed'. De school voldoet op de standaarden kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur niet alleen met verve aan de basiskwaliteit, maar weet ook de eigen ambities op overtuigende wijze te realiseren. We zien dat de ambities van de school duidelijk zichtbaar zijn in het handelen van de leraren, die met veel enthousiasme aan het werk zijn. De overige standaarden beoordelen we als 'voldoende'.

Uit: verslag onderwijsinspectie 2019

Streetwise op De Zwaaikom

Nog even snel een whatsappje versturen, kijken wat je vrienden op Facebook posten en lekker met een muziekje op je oren naar huis fietsen. De verleidingen voor jongeren om afgeleid te raken tijdens het fietsen zijn tegenwoordig groot.

Lees verder

Carnaval en alcohol


Hitachi Construction Machinery Europe N.V verblijdt Praktijkschool de Zwaaikom met professionele apparatuur.

Op woensdag 1 november schonk Hitachi Construction Machinery Europe N.V een professionele kolomboor, een metaal-afkortzaag, meters staal en kokerprofielen aan Praktijkschool de Zwaaikom in Oosterhout.

Lees verder

Gezocht: ouders voor de (G)MR

Voor zowel de MR van De Zwaaikom, als voor de GMR van Delta Onderwijs, zijn wij op zoek naar ouders, die in hierin plaats willen nemen.

Lees verder

Opbrengst Serious request

De leerlingen van De Zwaaikom hebben geld ingezameld voor Serious Request. De opbrengst was € 2.178,84.

Lees verder

Nieuwsbrief april 2017

Lees hier de nieuwsbrief van april 2017.


Artikel in Weekblad Oosterhout

Afgelopen week stond er een mooi artikel in het Weekblad Oosterhout, over onze leerlingen en hoe belangrijk stages voor hen zijn. Lees het artikel hier