Informatie algemeen

Algemeen

Praktijkschool De Zwaaikom is een streekschool voor praktijkonderwijs. De doelgroep bestaat uit jongeren die door diverse beperkingen niet in staat worden geacht om met succes een reguliere (beroeps)opleiding te volgen. Het gaat om jongeren voor wie overwegend een speciale leer- en opvoedingsbenadering wordt geboden en voor wie het Leerweg Ondersteunend Onderwijs niet haalbaar is.

Missie van het praktijkonderwijs

Na het doorlopen van het praktijkonderwijs kunnen leerlingen zelfstandig en volwaardig participeren in de maatschappij. Ze zijn in staat zelfstandig te werken, te wonen, hun vrije tijd zinvol te besteden en burger te zijn. Om dit te kunnen doen moeten leerlingen een aantal algemene competenties ontwikkelen en zich daarnaast een aantal specifieke beroepsvaardigheden eigen maken, gerelateerd aan het beroep dat bij hen past. Het praktijkonderwijs gaat daarbij uit van de individuele mogelijkheden en talenten van leerlingen.

Visie van het prakijkonderwijs

Het praktijkonderwijs op De Zwaaikom realiseert haar missie door systematisch en doelgericht te werken aan individuele leertrajecten die enerzijds aansluiten bij de ontwikkelingsniveaus en mogelijkheden van de leerlingen, en anderzijds gericht zijn op de competenties die gevraagd worden om deel te nemen aan de maatschappij. De leidinggevenden en medewerkers van De Zwaaikom zijn de professionals die dit mogelijk maken door met de leerling in gesprek te zijn (o.a. tijdens coachingsgesprekken) om te bepalen wat de leerling nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen.

De medewerkers van De Zwaaikom richten het leerproces zodanig in dat de leerling optimaal leert (het is uitdagend, stimulerend, betekenisvol, maximaal en effectief). Daarvoor is het nodig stapsgewijs haalbare doelen te formuleren en manieren te vinden die doelen te bereiken. De kleinschaligheid van onze school zorgt mede voor een maximale betrokkenheid op de leerlingen. Wij verwachten van ons personeel dat zij verantwoordelijkheid voelen en nemen voor alle leerlingen die op onze school zitten, ongeacht de klas waarin ze zitten. Waar nodig betrekt de school daar externe partijen bij. Dat kunnen werkgevers zijn, gemeenten, rolmodellen, maar ook deskundigen op het gebied van didactiek en pedagogiek. Een school voor praktijkonderwijs is een netwerkschool, staat open voor de wereld buiten de school, gebruikt die omgeving waar nodig en zorgt dat de leerlingen in die wereld goed terechtkomen.


Voor meer informatie: zie onze Schoolgids.

Laatste nieuws

Logisitiek Festival Oosterhout

Op zondag 29 september is van 13.00 uur tot 17.00 uur op de Markt in Oosterhout het logistiek festival. Interessant voor leerlingen die eventueel willen gaan werken in de logistiek.


Rolstoel om te oefenen

Door veranderingen in de zorg zijn er voor onze leerlingen weer meer mogelijkheden om te werken als helpende of assisterende in de zorg. Hierdoor kunnen we een breder pakket aan opleidingen en certificaten aanbieden. Het bedrijf Meyra uit Breda, een winkel voor mobiliteit en woongemak zoals rolstoelen en scootmobielen, heeft ons een rolstoel aangeboden. Nu kunnen de leerlingen oefenen met het veilig rijden met een rolstoel, het zelf ervaren wat het is om in een rolstoel voortbewogen te worden, en het reinigen van een rolstoel.


Bezoek onderwijsinspectie

Verslag onderwijsinspectie

Wij beoordelen twee van de vier onderzochte standaarden als 'goed'. De school voldoet op de standaarden kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur niet alleen met verve aan de basiskwaliteit, maar weet ook de eigen ambities op overtuigende wijze te realiseren. We zien dat de ambities van de school duidelijk zichtbaar zijn in het handelen van de leraren, die met veel enthousiasme aan het werk zijn. De overige standaarden beoordelen we als 'voldoende'.

Uit: verslag onderwijsinspectie 2019