Informatie algemeen

Algemeen

Praktijkschool De Zwaaikom is een streekschool voor praktijkonderwijs. De doelgroep bestaat uit jongeren die door diverse beperkingen niet in staat worden geacht om met succes een reguliere (beroeps)opleiding te volgen. Het gaat om jongeren voor wie overwegend een speciale leer- en opvoedingsbenadering wordt geboden en voor wie het Leerweg Ondersteunend Onderwijs niet haalbaar is.

Missie van het praktijkonderwijs

Na het doorlopen van het praktijkonderwijs kunnen leerlingen zelfstandig en volwaardig participeren in de maatschappij. Ze zijn in staat zelfstandig te werken, te wonen, hun vrije tijd zinvol te besteden en burger te zijn. Om dit te kunnen doen moeten leerlingen een aantal algemene competenties ontwikkelen en zich daarnaast een aantal specifieke beroepsvaardigheden eigen maken, gerelateerd aan het beroep dat bij hen past. Het praktijkonderwijs gaat daarbij uit van de individuele mogelijkheden en talenten van leerlingen.

Visie van het prakijkonderwijs

Het praktijkonderwijs op De Zwaaikom realiseert haar missie door systematisch en doelgericht te werken aan individuele leertrajecten die enerzijds aansluiten bij de ontwikkelingsniveaus en mogelijkheden van de leerlingen, en anderzijds gericht zijn op de competenties die gevraagd worden om deel te nemen aan de maatschappij. De leidinggevenden en medewerkers van De Zwaaikom zijn de professionals die dit mogelijk maken door met de leerling in gesprek te zijn (o.a. tijdens coachingsgesprekken) om te bepalen wat de leerling nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen.

De medewerkers van De Zwaaikom richten het leerproces zodanig in dat de leerling optimaal leert (het is uitdagend, stimulerend, betekenisvol, maximaal en effectief). Daarvoor is het nodig stapsgewijs haalbare doelen te formuleren en manieren te vinden die doelen te bereiken. De kleinschaligheid van onze school zorgt mede voor een maximale betrokkenheid op de leerlingen. Wij verwachten van ons personeel dat zij verantwoordelijkheid voelen en nemen voor alle leerlingen die op onze school zitten, ongeacht de klas waarin ze zitten. Waar nodig betrekt de school daar externe partijen bij. Dat kunnen werkgevers zijn, gemeenten, rolmodellen, maar ook deskundigen op het gebied van didactiek en pedagogiek. Een school voor praktijkonderwijs is een netwerkschool, staat open voor de wereld buiten de school, gebruikt die omgeving waar nodig en zorgt dat de leerlingen in die wereld goed terechtkomen.


Voor meer informatie: zie onze Schoolgids.

Laatste nieuws

Vacature

Met ingang van 1 augustus 2020 is er op Praktijkschool De Zwaaikom een vacature voor een enthousiaste docent Zorg en Welzijn, met een duidelijke affectie voor en werkervaring binnen de consumptieve technieken. Klik hier voor meer informatie.


Open dag zaterdag 15 februari

Op zaterdag 15 februari 2020 is onze open dag! U bent van 9.30 tot 12.30 uur van harte welkom om een kijkje te nemen op onze school, onze leerlingen en leerkrachten aan het werk te zien en meer informatie te krijgen over hoe wij werken. Tot dan!


ANWB Streetwise Next Level

Op 19 februari 2020 bezoekt de ANWB onze school met een interactief en opvallend verkeersprogramma.

Het programma bestaat uit drie onderdelen, te weten:

 

Verkeersworkshop ‘IK & het verkeer!’

De eerstejaars krijgen een enerverende en leerzame verkeersworkshop van één lesuur. Deze wordt gegeven door een Streetwise instructeur. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een PowerPoint presentatie via het digibord. Onderwerpen van de Verkeersworkshop zijn boetes voor verkeersovertredingen, aantallen verkeersongelukken en het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets. Tijdens de Verkeersworkshop worden ook filmpjes getoond en is er ruimte om persoonlijke ervaringen als verkeersdeelnemer te vertellen. Tijdens de workshop zijn de eerstejaars actief bezig en zal de Streetwise instructeur diverse stellingen en vragen voorleggen.

 

ANWB Verkeersbus

De Verkeersbus, specifiek voor de tweedejaars, is een spannend verkeerstraject bestaande uit vijf verschillende workshops. De dode hoek wordt belicht en een uitdagende kennisquiz over de verkeersregels en voorrangssituaties maakt deel uit van de les. Bij een mobiliteitsgame (dobbelspel) vertegenwoordigen de leerlingen een voertuig en gaat men naar een festival toe waarbij inzicht ontstaat in verkeersgedrag. Tijdens de workshop ‘Kandatkandatniet’ worden filmpjes getoond en is er ruimte om middels stemkastjes te stemmen en met elkaar te discussiëren en te overleggen. Ook mag er worden gereden in een virtuele wereld op een scootersimulator. Daarbij wordt ervaren hoe het is om met én zonder licht aan het verkeer deel te nemen  

ANWB Virtual Reality!

De leerlingen van het derde jaar doen mee met de interactieve workshop ‘Virtual Reality!’. Met behulp van een laptop, VR-bril en controller wordt er in vijf verschillende scenario’s deelgenomen aan het verkeer. Verkeerssituaties worden ervaren vanuit het perspectief van een fietser, automobilist, scooterrijder, vrachtwagenchauffeur en buschauffeur. Door de situaties die ze onderweg tegenkomen, reflecteren de leerlingen op hun eigen gedrag in het verkeer. Hebben de keuzes die zij maken gevolgen voor medeweggebruikers?

Het gebruik van fietsverlichting, in groepen fietsen, roekeloos rijden en de dode hoek zijn ook onderwerpen die aan bod komen. Terwijl de route gereden wordt, komen er diverse kennis- en discussievragen voorbij over de situatie die zich op dat moment voordoet.

 


Bezoek onderwijsinspectie

Verslag onderwijsinspectie

Wij beoordelen twee van de vier onderzochte standaarden als 'goed'. De school voldoet op de standaarden kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur niet alleen met verve aan de basiskwaliteit, maar weet ook de eigen ambities op overtuigende wijze te realiseren. We zien dat de ambities van de school duidelijk zichtbaar zijn in het handelen van de leraren, die met veel enthousiasme aan het werk zijn. De overige standaarden beoordelen we als 'voldoende'.

Uit: verslag onderwijsinspectie 2019