Medezeggenschapsraad

MR (Medezeggenschapsraad)

De MR is een groep ouders en leerkrachten, die meepraat over de inhoud en organisatie van het onderwijs op De Zwaaikom. Deze vertegenwoordigers bepalen samen met de directie van de school het beleid. Ze hebben instemmingsrecht en/ of adviesrecht over onderwerpen als personeel, schooltijden, financiën en leerprocessen.

Binnen onze school functioneert een MR die bestaat uit twee ouders en vier personeelsleden. De MR streeft ernaar dat er op De Zwaaikom sprake is van een professionele organisatie, en draagt daarom een duidelijke missie uit.

Missie van onze MR

Praktijkschool De Zwaaikom wordt gekenmerkt door kleinschaligheid. Hierdoor kunnen we zoveel mogelijk "op maat" werken, zodat onze veelal kwetsbare jongeren een kans van slagen hebben binnen onze maatschappij. De weg naar passend werk wordt aldus op een professionele manier bewandeld. Deze weg wordt gevormd door goed beleid. De MR wil op gedegen wijze "een vinger aan de pols houden" op dit te voeren beleid.

Hoe willen we dit realiseren?

Allereerst zien we het als een belangrijke taak om kritisch te kijken naar het tot nu toe gevoerde beleid: sluit dit nog steeds aan bij onze missie? Daarnaast willen we op constructieve wijze meedenken over nieuw beleid. Daarbij is het belangrijk, dat het proces van juiste totstandkoming wordt bewaakt. Open communicatie is een voorwaarde om dit te realiseren.

Open communicatie

De MR streeft naar een transparante organisatie, waarin goed overlegd plaatsvindt met het bevoegd gezag en met de achterban. Door openheid van zaken zal de betrokkenheid van diverse geledingen (ouders/ personeel) toenemen. Terugkoppelen en verantwoorden zijn daarbij de sleutelwoorden. Een en ander is formeel vastgelegd in een communicatieplan. Ook via de informele weg wil de MR onderlinge communicatie bevorderen; belangrijke vragen, problemen en aandachtspunten van eenieder kunnen op het bordje van de MR gelegd worden. Op integere wijze zal hiermee worden omgegaan.

Meer weten?

Aangezien wij streven naar continuïteit binnen onze organisatie raden wij vooral ouders van leerlingen uit de onderbouw aan om lidmaatschap binnen onze MR serieus te overwegen. Neem gerust contact op met Dhr. Hendrickx via onze schooladministratie: 0162 422 827.

 

Laatste nieuws

Flyer carnaval 2019

Vanuit de Veilige School:


Bezoek onderwijsinspectie

Verslag onderwijsinspectie

Wij beoordelen twee van de vier onderzochte standaarden als 'goed'. De school voldoet op de standaarden kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur niet alleen met verve aan de basiskwaliteit, maar weet ook de eigen ambities op overtuigende wijze te realiseren. We zien dat de ambities van de school duidelijk zichtbaar zijn in het handelen van de leraren, die met veel enthousiasme aan het werk zijn. De overige standaarden beoordelen we als 'voldoende'.

Uit: verslag onderwijsinspectie 2019

Streetwise op De Zwaaikom

Nog even snel een whatsappje versturen, kijken wat je vrienden op Facebook posten en lekker met een muziekje op je oren naar huis fietsen. De verleidingen voor jongeren om afgeleid te raken tijdens het fietsen zijn tegenwoordig groot.

Lees verder

Carnaval en alcohol


Hitachi Construction Machinery Europe N.V verblijdt Praktijkschool de Zwaaikom met professionele apparatuur.

Op woensdag 1 november schonk Hitachi Construction Machinery Europe N.V een professionele kolomboor, een metaal-afkortzaag, meters staal en kokerprofielen aan Praktijkschool de Zwaaikom in Oosterhout.

Lees verder

Gezocht: ouders voor de (G)MR

Voor zowel de MR van De Zwaaikom, als voor de GMR van Delta Onderwijs, zijn wij op zoek naar ouders, die in hierin plaats willen nemen.

Lees verder

Opbrengst Serious request

De leerlingen van De Zwaaikom hebben geld ingezameld voor Serious Request. De opbrengst was € 2.178,84.

Lees verder

Nieuwsbrief april 2017

Lees hier de nieuwsbrief van april 2017.


Artikel in Weekblad Oosterhout

Afgelopen week stond er een mooi artikel in het Weekblad Oosterhout, over onze leerlingen en hoe belangrijk stages voor hen zijn. Lees het artikel hier