Schoolregels

Algemene regels

 • De leerlingen zijn verplicht alle op het rooster aangegeven lessen te volgen.
 • Praktijkschool De Zwaaikom is een katholieke school waar leerlingen niet op religie, maar op hulpvraag worden toegelaten. Dit houdt in dat alle leerlingen verplicht zijn om deel te nemen aan lessen en andere activiteiten (onder schooltijd), ook als deze katholiek van oorsprong zijn.
 • De leerlingen mogen gedurende de schooltijden het terrein niet verlaten zonder toestemming van de directeur of een van de groepsleerkrachten.
 • Fietsen en brommers horen in de stalling op slot te staan. De Zwaaikom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van en/of schade aan fietsen. • Tijdens alle praktijklessen is het dragen van sieraden, horloges, enz. niet toegestaan
 • Mobiele telefoons worden aan het begin van de les ingeleverd bij de leerkracht. Aan het eind van de les krijgt de leerling deze weer terug.
 • Er zijn op school kluisjes beschikbaar, waarin tassen en waardevolle eigendommen, zoals mobiele telefoons, kunnen worden opgeborgen. Het gebruik van de kluisjes is niet verplicht. Aan de leerlingen waarvoor de vrijwillige ouderbijdrage is voldaan, wordt een kluisje aangeboden.
 • Een nieuwe sleutel bij laten maken kost €17,50. Bij verlies wordt dit in rekening gebracht.
 • Met ingang van het schooljaar 2019-2020 is De Zwaaikom een rookvrije school.

Over zaken die niet in dit reglement zijn opgenomen beslist de directie.

Kledingvoorschriften

De school hanteert de richtlijnen van de Commissie Gelijke Behandeling, zoals deze zijn vastgelegd op 16 april 2003.

 • Het dragen van hoofddoeken is toegestaan (uit religieuze overwegingen)
 • Het dragen van gezichtssluiers (zoals de niqaab, chador en burqa) is verboden, omdat deze de onderliggende communicatie belemmeren (de identiteit is niet vast te stellen), gevaar opleveren bij praktijkvakken en stage nagenoeg onmogelijk maken
 • In het schoolgebouw is het dragen van (baseball)- petjes niet toegestaan
 • Verder adviseren wij om het dragen van te korte naveltruitjes (topjes) en korte broekjes/rokjes te vermijden

Telefoons

Mobiele telefoons kunnen in de kluisjes bewaard worden.

 • Bij alle lessen worden de telefoons (op eigen verantwoordelijkheid) ingeleverd bij de leerkracht. Aan het eind van de les krijgt de leerling de telefoon weer terug.
 • Bij de theorielessen worden de mobiele telefoons regelmatig gebruikt voor lesdoeleinden. Dit gebeurt alleen als de leerkracht toestemming geeft om de telefoon te gebruiken.
 • Het maken van foto- of video-opnames is niet toegestaan.
 • De telefoon wordt ingenomen door de leerkracht als een leerling zich niet aan bovenstaande afspraken houdt. Aan het eind van de lesdag kan de leerling de telefoon ophalen bij de directie. Komt dit te vaak voor, dan wordt het een leerling verboden om de telefoon mee naar school te nemen.

Laatste nieuws

Geen nieuws beschikbaar.