Schoolregels

Algemene regels

 • De leerlingen zijn verplicht alle op het rooster aangegeven lessen te volgen.
 • Praktijkschool De Zwaaikom is een katholieke school waar leerlingen niet op religie, maar op hulpvraag worden toegelaten. Dit houdt in dat alle leerlingen verplicht zijn om deel te nemen aan lessen en andere activiteiten (onder schooltijd), ook als deze katholiek van oorsprong zijn. 
 • De leerlingen mogen gedurende de schooltijden het terrein niet verlaten zonder toestemming van de directie. Fietsen en brommers horen in de stalling op slot te staan. De Zwaaikom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van en/of schade aan fietsen.
 • Tijdens bepaalde praktijklessen is het dragen van sieraden, horloges, enz. niet toegestaan.
 • Mobiele telefoons worden aan het begin van de les ingeleverd bij de leerkracht. Aan het eind van de les krijgt de leerling deze weer terug. 
 • De Zwaaikom is een rookvrije school.  Dit geldt ook voor vapen of andere manieren van roken.

Over zaken die niet in dit reglement zijn opgenomen, beslist de directie.

Kledingvoorschriften

De school hanteert de richtlijnen van de Commissie Gelijke Behandeling, zoals deze zijn vastgelegd op 16 april 2003.

 • Het dragen van hoofddoeken is toegestaan (uit religieuze overwegingen).
 • Het dragen van gezichtssluiers (zoals de niqaab, chador en burqa) is verboden, omdat deze de onderliggende communicatie belemmeren (de identiteit is niet vast te stellen), gevaar opleveren bij praktijkvakken en stage nagenoeg onmogelijk maken.
 • In het schoolgebouw is het dragen van (baseball-) petjes en capuchons niet toegestaan. 
 • Leerlingen dragen kleding die de veiligheid bij de (praktijk)vakken ten goede komt. Hiervoor krijgen de leerlingen onder andere veiligheidsschoenen, een stofjas en een keukenschort vanuit de school verstrekt.
 • Verder verwachten wij dat leerlingen kleding dragen die passend is bij de schoolse situatie.

Telefoons

Mobiele telefoons kunnen in de kluisjes bewaard worden.

 • Bij alle lessen worden de telefoons (op eigen verantwoordelijkheid) ingeleverd bij de leerkracht. Aan het eind van de les krijgt de leerling de telefoon weer terug.
 • Bij de theorielessen worden de mobiele telefoons regelmatig gebruikt voor lesdoeleinden. Dit gebeurt alleen als de leerkracht toestemming geeft om de telefoon te gebruiken.
 • Het maken van foto- of video-opnames is, zonder toestemming van de leerkracht, niet toegestaan. Dit geldt ook voor pauzemomenten.
 • De telefoon wordt ingenomen door de leerkracht als een leerling zich niet aan bovenstaande afspraken houdt. Aan het eind van de lesdag kan de leerling de telefoon ophalen bij de directie. Komt dit te vaak voor, dan wordt het een leerling verboden om de telefoon mee naar school te nemen.

Laatste nieuws

Waarom praktijkonderwijs?

Waarom prakijkonderwijs? Prakijkonderwijs.nl heeft hierover een mooi (kort) filmpje gemaakt. Bekijk het hieronder: