Schoolregels

Algemene regels

 • De leerlingen zijn verplicht alle op het rooster aangegeven lessen te volgen. 
 • Praktijkschool De Zwaaikom is een katholieke school waar leerlingen niet op religie, maar op hulpvraag worden toegelaten. Dit houdt in dat Catechese een verplicht vak is, dat door alle leerlingen gevolgd wordt. 
 • De leerlingen mogen gedurende de schooltijden het terrein niet verlaten zonder toestemming van de directeur of een van de leerkrachten. 
 • Fietsen en brommers horen in de stalling op slot te staan. De Zwaaikom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van en/of schade aan fietsen. 
 • Tijdens alle praktijklessen is het dragen van sieraden, horloges, enz. niet toegestaan. 
 • Mobiele telefoons horen uit te staan tijdens de lessen. 
 • Waardevolle eigendommen, zoals mobiele telefoons, kunnen worden opgeborgen in de kluisjes. Bij verlies van het kluissleuteltje wordt € 17,50 in rekening gebracht. 
 • Tijdens de pauze mogen alleen leerlingen van de bovenbouw roken. In het schoolgebouw is roken niet toegestaan.

Kledingvoorschriften

De school hanteert de richtlijnen van de Commissie Gelijke Behandeling, zoals deze zijn vastgelegd op 16 april 2003.

 • Het dragen van hoofddoeken is toegestaan voor (Islamitische) meisjes. 
 • Het dragen van gezichtssluiers (zoals de niqaab, chador en burqa) is verboden, omdat deze de onderliggende communicatie belemmeren (de identiteit is niet vast te stellen), gevaar opleveren bij praktijkvakken en stage nagenoeg onmogelijk maken.
 • In het schoolgebouw is het dragen van baseballpetjes niet toegestaan. 
 • Verder adviseren wij om het dragen van te korte naveltruitjes (topjes) te vermijden.
 • Voor leerlingen vanaf groep 3 zijn veiligheidsschoenen verplicht op het techniekplein.

Telefoons

Mobiele telefoons kunnen in de leerlingenkluisjes bewaard worden. 

 • Bij de praktijkvakken zijn de telefoons niet toegestaan, deze kunnen op eigen verantwoordelijkheid ingeleverd worden bij de vakleerkracht. Aan het eind van de les krijgt de leerling de telefoon weer terug. 
 • Bij de theorielessen worden de mobiele telefoons regelmatig gebruikt voor lesdoeleinden. Daarom geldt dat tijdens deze lessen de telefoons zijn toegestaan, maar uitgeschakeld dienen te zijn tenzij de leerkracht toestemming geeft om de telefoon te gebruiken. 
 • De telefoon wordt ingenomen door de leerkracht als een leerling zich niet aan bovenstaande afspraken houdt. Aan het eind van de lesdag kan de leerling de telefoon ophalen bij de directie. Komt dit te vaak voor, dan wordt het een leerling verboden om de telefoon mee naar school te nemen.

Laatste nieuws

Flyer carnaval 2019

Vanuit de Veilige School:


Bezoek onderwijsinspectie

Verslag onderwijsinspectie

Wij beoordelen twee van de vier onderzochte standaarden als 'goed'. De school voldoet op de standaarden kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur niet alleen met verve aan de basiskwaliteit, maar weet ook de eigen ambities op overtuigende wijze te realiseren. We zien dat de ambities van de school duidelijk zichtbaar zijn in het handelen van de leraren, die met veel enthousiasme aan het werk zijn. De overige standaarden beoordelen we als 'voldoende'.

Uit: verslag onderwijsinspectie 2019

Streetwise op De Zwaaikom

Nog even snel een whatsappje versturen, kijken wat je vrienden op Facebook posten en lekker met een muziekje op je oren naar huis fietsen. De verleidingen voor jongeren om afgeleid te raken tijdens het fietsen zijn tegenwoordig groot.

Lees verder

Carnaval en alcohol


Hitachi Construction Machinery Europe N.V verblijdt Praktijkschool de Zwaaikom met professionele apparatuur.

Op woensdag 1 november schonk Hitachi Construction Machinery Europe N.V een professionele kolomboor, een metaal-afkortzaag, meters staal en kokerprofielen aan Praktijkschool de Zwaaikom in Oosterhout.

Lees verder

Gezocht: ouders voor de (G)MR

Voor zowel de MR van De Zwaaikom, als voor de GMR van Delta Onderwijs, zijn wij op zoek naar ouders, die in hierin plaats willen nemen.

Lees verder

Opbrengst Serious request

De leerlingen van De Zwaaikom hebben geld ingezameld voor Serious Request. De opbrengst was € 2.178,84.

Lees verder

Nieuwsbrief april 2017

Lees hier de nieuwsbrief van april 2017.


Artikel in Weekblad Oosterhout

Afgelopen week stond er een mooi artikel in het Weekblad Oosterhout, over onze leerlingen en hoe belangrijk stages voor hen zijn. Lees het artikel hier