Aanmelding nieuwe leerlingen

Open dag

In verband met het Corona-virus was er dit jaar helaas geen open dag.

Wel hebben we een filmpje gemaakt om u alvast een indruk te geven van de school.

 

Aanmelding voor schooljaar 2021-2022

Voor de aanmelding voor het schooljaar 2021-2022 vindt u hier het inschrijfformulier. U kunt het ingevulde formulier, samen met alle benodigde documenten, in een envelop afgeven op school. Dit kan tot en met donderdag 11 maart 2021. 

De volgende zaken moeten in de envelop zitten als deze wordt afgegeven op De Zwaaikom:

Aanmeldformulier Door u ingevuld en ondertekend. Door u hier te downloaden.
Schooladviesformulier Door de groepsleerkracht en u ondertekend. Door u te ontvangen van de basisschool.
Kopie van de uitdraai van het overstapdossier OSO Door u te ontvangen van de basisschool.
Kopie van een identiteitsbewijs Het BSN-nummer moet zichtbaar zijn.
Indien aanwezig: relevante onderzoeksgegevens Is een gesprek of persoonlijke toelichting noodzakelijk? Vermeld dat alstublieft.

 

Om uw kind aan te melden op De Zwaaikom, kunt u een afspraak maken met onze ondersteuningscoördinator, Ceciel Mulders. Zij legt u dan verder uit hoe de procedure in zijn werk gaat. U kunt contact opnemen via het telefoonnummer 0162 422827, via mail: ceciel.mulders@dezwaaikom.nl of via ons contactformulier.

Aanmelding en toelating

Aanmelding en plaatsing kan gedurende het gehele schooljaar plaatsvinden. De aanmelding gebeurt door de ouders. Om toegelaten te  kunnen worden op Praktijkschool De Zwaaikom wordt er gekeken of de leerling voldoet aan de toelatingscriteria. Zonodig wordt er (aanvullend) onderzoek gedaan. De toelatingscriteria zijn:

  • Intelligentie
  • Leervorderingen
  • Sociaal-emotioneel functioneren

Bij de toelatingsprocedure zijn de orthopedagoog, maatschappelijk werker, directeur en ondersteuningscoördinator betrokken. Aan de hand van de relevante gegevens die naar voren komen tijdens de toelatingsprocedure wordt door het ZAT (Zorg Advies Team) een advies uitgebracht. Dit advies wordt ter beoordeling voorgelegd aan de AdviesCommissie Toewijzingen (ACT) van het samenwerkingsverband, deze geeft een TLV (Toelaatbaarheidsverklaring) af voor Praktijkonderwijs.

 

Laatste nieuws

Nieuwsbrief juli 2021

De nieuwsbrief van juli 2021 vindt u hier.