Aanmelding nieuwe leerlingen

Open dag

De open dag voor dit schooljaar was op zaterdag 19 februari 2022 van 9.30 utot 12.30u.

In verband met het Corona-virus was er in schooljaar 2020-2021 helaas geen open dag.
Wel hebben we een filmpje gemaakt om u alvast een indruk te geven van de school.

Aanmelding en toelating

Aanmelding en plaatsing kan gedurende het gehele schooljaar plaatsvinden. De aanmelding gebeurt door de ouders. Om toegelaten te kunnen worden op Praktijkschool De Zwaaikom wordt er gekeken of de leerling voldoet aan de toelatingscriteria. Zonodig wordt er (aanvullend) onderzoek gedaan. De toelatingscriteria zijn:

  • Intelligentie
  • Leervorderingen
  • Sociaal-emotioneel functioneren

Bij de toelatingsprocedure zijn de orthopedagoog, maatschappelijk werker, directeur en ondersteuningscoördinator betrokken. Aan de hand van de relevante gegevens die naar voren komen tijdens de toelatingsprocedure wordt door het ZAT (Zorg Advies Team) een advies uitgebracht. Dit advies wordt ter beoordeling voorgelegd aan de AdviesCommissie Toewijzingen (ACT) van het samenwerkingsverband, deze geeft een TLV (Toelaatbaarheidsverklaring) af voor Praktijkonderwijs.

Om uw kind aan te melden op De Zwaaikom, kunt u een afspraak maken met onze ondersteuningscoördinator, Ceciel Mulders. Zij legt u dan verder uit hoe de procedure in zijn werk gaat. U kunt contact opnemen via het telefoonnummer 0162 422827, via mail: ceciel.mulders@dezwaaikom.nl of via ons contactformulier.

 

Laatste nieuws

Geen nieuws beschikbaar.