Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Ten behoeve van alle leerlingen heeft Praktijkschool De Zwaaikom een collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten. Leerlingen moeten ook zelf een aansprakelijkheidsverzekering (WA) hebben. De ouders worden aansprakelijk gesteld voor schade die de leerling toebrengt aan het schoolgebouw, de inventaris of eigendommen van anderen. Indien uw kind voor schade aansprakelijk wordt gesteld, zal de directie u dit direct melden. Indien u een WA- of AVP-verzekering heeft kunt u zelf proberen het bedrag terug te vorderen.

De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eigendommen van leerlingen die verloren gaan, beschadigd of vermist raken (bijvoorbeeld telefoontjes). De school vergoedt dus geen materiële kosten. Er zijn op onze school kluisjes beschikbaar. Praktijkschool De Zwaaikom is ook niet aansprakelijk te stellen voor verlies, schade of vernieling van persoonlijke bezittingen van leerlingen, personeelsleden, stagiaires of vrijwilligers in de gebouwen, ook niet als deze bezittingen in een kluisje zijn opgeborgen of in bewaring zijn gegeven.
 

Laatste nieuws

Geen nieuws beschikbaar.